Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem (KIFiZR)

Stara platforma Moodle została wyłączona!

Przejdź do platformy Moodle - nowa strona

Jednostka nadrzędna: Instytut Zarządzania Finansami
Typ: Katedra

ul. Komandorska 118-120
53-345 Wrocław

Kontakt:
E-mail:
WWW: http://fire.ue.wroc.pl
Tel.: 71 36 80 338
Fax: 71 36 80 322

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Sekretariat: mgr Danuta Fidos

Pracownicy: Doktoranci: Osoby współpracujące: