Publikacje

Personal finance / Finanse osobiste

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2017). Integrated measures of household risk in financial plans optimized under a consumption rate constraint. Archives of Data Science, Series A, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.5445/KSP/1000058749/18

Pietrzyk, R., Piontek, K., & Rokita, P. (2017). Risk measurement for goals realization in a household financial plan. W The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio – Economic Phenomena. Conference Proceedings (s. 329–338). Foundation of the Cracow University of Economics.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2017). Model optymalizacji planu finansowego dwuosobowych gospodarstw domowych. Studia Prawno-Ekonomiczne, 105, 293–309.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2016). Facilitating Household Financial Plan Optimization by Adjusting Time Range of Analysis to Life-Length Risk Aversion. W A. Wilhelm & H. A. Kestler (Red.), Analysis of Large and Complex Data (s. 357–367). Cham: Springer International Publishing.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2016). A decent measure of risk for a household life-long financial plan – postulates and properties. W 34th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings (s. 687–692). Liberec: Technical University of Liberec.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2015). Stochastic goals in household financial planning for a two-person household. STATISTICS IN TRANSITION new series, 16(1), 111–136.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2015). On a concept of household financial plan optimization model. Research Papers of Wrocław University of Economics, (381), 299–319. https://doi.org/10.15611/pn.2015.381.24

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2015). Lowering costs of private retirement by sharing of life-length risk within a household. W 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings (s. 174–184). Zakopane: Foundation of the Cracow University of Economics.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2015). Integrated measure of risk in a cumulated-surplus-based financial plan optimization model for a 2-person household. W 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings (s. 647–652). Cheb: University of West Bohemia, Plzen.

Jajuga, K., Feldman, Ł., Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2015). Integrated Risk Model in Household Life Cycle. Publishing House of Wrocław University of Economics.

Feldman, Ł. (2015). Household Risk Management Techniques in an Intertemporal Consumption Model. Research Papers of Wrocław University of Economics, (381), 53–65.

Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2014). Optimization of financing multiple goals with multiple investment programs in financial planning for households. W 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings (s. 795–800). Palacky University, Olomouc.

Feldman, Ł., Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2014). Ogólne strategie zaspokajania celu emerytalnego gospodarstw domowych a ryzyko długowieczności. W Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości (s. 37–49). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Feldman, Ł., Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2014). Multiobjective optimization of financing household goals with multiple investment programs. STATISTICS IN TRANSITION new series, 15(2), 243–268.

Feldman, Ł., Pietrzyk, R., & Rokita, P. (2014). A Practical Method of Determining Longevity and Premature-Death Risk Aversion in Households and Some Proposals of Its Application. W M. Spiliopoulou, L. Schmidt-Thieme, & R. Janning (Red.), Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery (s. 255–264). Cham: Springer International Publishing.

 

Portfolio management / Zarządzanie portfelem

Pietrzyk, R. (2014). Households investment portfolio performance evaluation. W 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings (s. 145–155). Foundation of the Cracow University of Economics.

Pietrzyk, R. (2014). Evaluation of mutual fund performance on Polish capital market with the use of market timing models. W 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings (s. 789–794). Palacky University, Olomouc.

Pietrzyk, R. (2014). Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych. Research Papers of Wrocław University of Economics, 328(328), 290–298.

Pietrzyk, R. (2013). Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych. Taksonomia 20, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (278), 351–361.

 

Financial market / Rynek finansowy

Białek, J., & Pietrzyk, R. (2017). Application of the Divisia Index with Interconnected Factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 4(330). https://doi.org/10.18778/0208-6018.330.09

 

Risk management/Zarządzanie ryzykiem

Wojtasiak, A. (2002). Regulacje międzynarodowe i rozwiązania wewnętrzne w zarządzaniu ryzykiem prawnym na rynku instrumentów pochodnych. Rynek Terminowy, (20), 112-115.

Wojtasiak, A. (2003). Ryzyko prawne na rynku instrumentów pochodnych – zagadnienia ogólne. Gazeta Bankowa, (24), 26-28.

Wojtasiak, A. (2003). Ryzyko operacyjne na rynku instrumentów pochodnych – podział i metody jego minimalizacji. Bank i Kredyt, (9), 59-62.

Wojtasiak, A. (2004). Wybrane metody pomiaru ryzyka operacyjnego dla instytucji finansowych działających na rynku instrumentów pochodnych. Bank i Kredyt, (1), 25-30.

Wojtasiak, A. (2004). Proces zarządzania ryzykiem finansowym – wybrane podejścia. Gazeta Bankowa, (24), 34-35.

Wojtasiak, A. (2013). Podstawy tworzenia procesu zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych w Polsce. W Finanse wobec problemów gospodarki światowej (s. 247-259). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojtasiak, A. (2014). Zarządzanie ryzykiem w jednostce samorządu terytorialnego (możliwość zastosowania międzynarodowego standardu zarządzania ryzykiem COSO II). Finanse Komunalne, (4), 5-19.

Wojtasiak, A. (2014). Zgłoszenie wniosku o upadłość – reakcja jednostek samorządu terytorialnego w USA na problemy finansowe. W Finanse w polityce makroekonomicznej państwa. (s. 210-220). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wojtasiak, A. (2015). Risk identification and assessment – guidelines for public sector in Poland. Financial Investments and Insurance – Global Trends and the Polish Market. Research Papers of Wroclaw University of Economics, (381), 510-526.

Wojtasiak, A. (2016). Typology of the Municipal Bonds Risk- Application for Polish Organized Bonds Market. In European Financial Systems 2016. Conference Proceedings (pp. 863-871). Masaryk University

 

Financial institutions/Instytucje finansowe

Jajuga, K., Kuziak, K., Ronka-Chmielowiec, W., & Wojtasiak, A. (2004). Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych-istniejące rozwiązania i propozycje zmian. W Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych (s. 7-27). Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

 

Corporate finance/Finanse przedsiębiorstw

Wojtasiak, A. (2005) Small and Medium Enterprises Finance Facility – European Commission Financial Instrument for SMEs. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (1088), 368.-374.

 

Public finance/Finanse publiczne

Makowska A., Wojtasiak A. (2017). Assessing financial condition of municipalities using taxonomic methods. In European Financial Systems 2017. Conference Proceedings (pp. 466-473). Masaryk University