Konferencje

Katedra Inwestycji finansowych i Zarządzania Ryzykiem, wspólnie z Katedrą Ubezpieczeń zorganizowała 17 konferencji z cyklu "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia", który stał się wiodącym cyklem konferencji w Polsce, integrującym przedstawicieli takich obszarów jak rynek finansowy, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem. Od roku 2015 katedra, wspólnie z innymi katedrami Instytutu Zarządzania Finansami, organizuje konferencję „WROFIN”, która stanowi w znacznym stopniu kontynuację konferencji „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia” oraz konferencji organizowanych przez pozostałe katedry Instytutu.

WROFIN 2018
ECDA 2017
GPSDAA 2017