prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Prof. dr hab.Krzysztof Jajuga

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

 

English version

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

Stanowisko:

 

Pełnione funkcje:

 

Najważniejsze wyjazdy zagraniczne:

 

Przedmioty dydaktyczne:

 

Badania naukowe:

Obszary badawcze:

 

Ważniejsze publikacje:

Książki:

 

Artykuły: