Katedra Inwestycji Finansowych i ZarzÄ…dzania Ryzykiem – English