dr inż. Anita Makowska

Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Tel.:
Konsultacje:
www:
adiunkt
bud. Z, pok. 422
anita.makowska@ue.wroc.pl
71 36 80 731
422 Z, poniedziałek 15:00 - 16:00

O mnie


Doktor nauk ekonomicznych z dyscypliny finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku „Finanse i bankowość”, specjalność nieruchomości z tytułem magistra oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku „Zarządzanie i marketing”, specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem z tytułem magistra inżyniera. Sekretarz Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Redaktor czasopisma naukowego Argumenta Oeconomica. Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Świat Nieruchomości (World of Real Estate Journal).

Autorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nieruchomości i rynku nieruchomości. Współpracowała z licznymi firmami prowadząc szkolenia i przygotowując analizy rynku. Od ośmiu lat wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, takich przedmiotów jak m.in. inwestowanie na rynku nieruchomości, instrumenty na rynku nieruchomości, finanse, risk management in financial markets, real estate market, zaawansowane zagadnienia wyceny, usługi finansowe dla przedsiębiorstw, financial mathematics.

Prywatnie mama uroczej Urszulki i miłośniczka czekolady.

Publikacje i wystąpienia


Cegielski Piotr, Makowska Anita, European Conference on Data Analysis, Wrocław, 27-29 września 2017, Analysis of the functional form of the real estate market value model. Wystąpienie na konferencji.

Bywalec Magdalena, Makowska Anita, Nieruchomości i inwestycje. Aspekty globalne i lokalne, Wieliczka, 20-22 września 2017, Zastosowanie taksonomii do aktualizacji wartości nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie Wrocławia. Wystąpienie na konferencji.

Makowska Anita, Wojtasiak-Terech Agnieszka, Assessing financial condition of municipalities using taxonomic methods, [w]: European Financial Systems 2017. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, [red.] Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský, 2017, Brno: Masaryk University, SBN 978-80-210-8609-8,ISBN 978-80-210-8610-4, str. 466-473.

Cegielski Piotr, Makowska Anita, Zastosowanie modeli wyceny opcji w wycenie umów najmu, w: Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, pod red. Krzysztofa Szczepaniaka i Anny Wojewnik – Filipkowskiej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, s. 23-34.

Makowska Anita, Koncepcja wykorzystania badania podobieństwa w metodzie porównywania parami, w: Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, pod red. Marka Bryxa, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 247 – 265.

Makowska Anita, Przegląd wybranych modeli szacowania wartości nieruchomości , w: Inwestycje i nieruchomości – wyzwania XXI wieku, pod red. Adama Nalepki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Zakręt Anita, Metody badania czynników wpływających na wartość lokali mieszkalnych we Wrocławiu , w: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. Zeszyty naukowe nr 192, pod red. Henryka Gawrona, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 45-58.

Łyko Kamil, Zakręt Anita, Wykorzystanie rachunku sozoekonomicznego przy badaniu efektywności transportu publicznego w województwie dolnośląskim, w: Metody Matematyczne, Ekonometryczne i Komputerowe w Finansach i Ubezpieczeniach 2009, pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka, Stanisława Barczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 153-162.

Zakręt Anita, Flipping houses – innowacyjna forma inwestowania na rynku nieruchomości, w: Inwestycje, wybrane zagadnienia. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pod red. Krzysztofa Szczepaniaka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 49-60.

Zakręt Anita, Analiza opłacalności inwestowania w nieruchomości na rynkach zagranicznych, w: Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia. Zeszyty naukowe nr 550. Ekonomiczne problemy usług nr 40, pod red. Waldemara Tarczyńskiego, Dariusza Zarzeckiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 90-96.

Prowadzone przedmioty


Finanse
Finance
Basics of Finance
Zarządzanie ryzykiem
Risk Management in Financial Markets
Portfel inwestycyjny
Rynki finansowe
Financial Market
Matematyka finansowa
Financial Mathematics
Real Estate Market
Podstawy wyceny nieruchomości
Wycena nieruchomości
Zaawansowane zagadnienia wyceny
Pośrednictwo na rynku nieruchomości
Administrowanie na rynku nieruchomości
Inwestowanie na rynku nieruchomości
Instrumenty na rynku nieruchomości
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw