dr inż. Piotr Cegielski

Stanowisko:
Pokój:
E-mail:
Tel.:
Konsultacje:
Adiunkt
bud. Z, pok. 423
piotr.cegielski@ue.wroc.pl
71 36 80 731
czw, 13:15 - 14:45, 423 Z

Tytuły i stopnie zawodowe i naukowe


• doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina: Finanse (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
• magister inżynier budownictwa, specjalność: Teoria konstrukcji (Politechnika Wrocławska);
• magister zarządzania MBA (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu);
• magister nauk w specjalności „Property Appraisal and Management” (Sheffield Hallam University).

Certyfikaty oraz uprawnienia i licencje zawodowe


• uprawnienia doradcy inwestycyjnego (licencja nr 449 wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego)
• uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego (upr. nr 829 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
• The Appraisal Institute: MAI - Master of Appraisal Institute
• Royal Institution of Chartered Surveyors: CVS - Chartered Valuation Surveyor
• The European Group of Valuers’ Associations: REV - Recognized European Valuer

Członkostwo w organizacjach zawodowych


• członek założyciel Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce;
• członek Związku Maklerów i Doradców;
• członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu;
• członek Appraisal Institute (Chicago, USA);
• członek Royal Institution of Chartered Surveyors (United Kingdom);
• członek CCIM Institute (Chicago, USA).

Prowadzone przedmioty


• Matematyka finansowa
• Instrumenty finansowe
• Portfel inwestycyjny
• Podstawy wyceny nieruchomości
• Wycena nieruchomości komercyjnych
• Real Estate Markets

Publikacje i wystąpienia


Cegielski P.: Przykład alternatywnej techniki analizy statystycznej rynku – część 1. „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 20. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 1999.

Cegielski P.: Przykład alternatywnej techniki analizy statystycznej rynku – część 2. „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 21, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 1999.

Cegielski P.: Technika kapitalizacji prostej – czy rzeczywiście jest prosta. „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 28, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2001.

Cegielski P.: Analiza stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomości gruntowe na przykładzie Bielan Wrocławskich. Materiały konferencyjne: Bariery rozwoju rynku nieruchomości, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.

Cegielski P.: Zastosowanie powierzchniowych funkcji kształtu w wycenie nieruchomości. „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 31, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2001.

Cegielski P.: Metodologia wyznaczania oczekiwanych stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomości w oparciu o analizę rentowności inwestycji w nieruchomości o innej funkcji. Materiały konferencyjne: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kraków 2003.

Cegielski P.: Wyznaczanie wag cech porównawczych w wycenie nieruchomości. „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 33, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2001.

Cegielski P.: Stopa dyskontowa jako wynik analizy stóp zwrotu, „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 36, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2001.

Cegielski P., Jajuga K.: Wyznaczanie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji, „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 39, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2001.

Cegielski P., Jajuga K.: Wyznaczanie stopy dyskontowej na potrzeby wyceny wartości rynkowej nieruchomości. Zeszyt Hipoteczny nr 18. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Warszawa 2003.

Cegielski P., Jajuga K.: Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości podejściem dochodowym. „Nieruchomości” nr 9, 10 i 11 z 2003 r. oraz nr 2 i 3 z 2004 r. C. H. Beck. Warszawa 2003 – 2004.

Cegielski P.: Czym jest metoda korygowania ceny średniej. „Rzeczoznawca Majątkowy” nr 45, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2005.

Cegielski P.: Efektywność egzekucji komorniczej z nieruchomości w aspekcie wartości rynkowej szacowanej dla potrzeb hipotecznych zabezpieczeń wierzytelności kredytowych. Finansowanie Nieruchomości, Zeszyt Nr 9. Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Spółka z o.o. Warszawa, 2006.

Cegielski P.: Zastosowanie dwumianowego modelu wyceny opcji na rynku nieruchomości. Finansowanie Nieruchomości, Zeszyt Nr 28. Wyd. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Spółka z o.o. Warszawa 2011.

Cegielski P.: Wycena nieruchomości komercyjnych, część 1 – stopa procentowa i stopa zwrotu, „Nieruchomości” nr 9 z 2011 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011.

Cegielski P.: Wycena nieruchomości komercyjnych, część 2 – stopa dyskontowa, „Nieruchomości” nr 10 z 2011 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011.

Cegielski P.: Wycena nieruchomości komercyjnych, część 3 – stopa kapitalizacji, „Nieruchomości” nr 11 z 2011 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011.

Cegielski P.: Wycena nieruchomości komercyjnych, cz. 4 – metody wyceny, „Nieruchomości” nr 9 z 2011 r., Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011.

Cegielski P.: Tworzenie oraz wycena portfela nieruchomości, część 1. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, wrzesień, Zeszyt Nr 29. Poznań 2011

Cegielski P.: Tworzenie oraz wycena portfela nieruchomości, część 2. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, wrzesień, Zeszyt Nr 30. Poznań 2011

Cegielski P., Makowska A.: Zastosowanie modeli wyceny opcji w wycenie umów najmu. Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2014.

Cegielski P.: Współczynnik dezinformacji R2. Problemy rynku nieruchomości Nr 1/2016 (45). Wyd. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Poznań 2016.

Cegielski Piotr, Nieruchomości i inwestycje. Aspekty globalne i lokalne, Wieliczka, 20-22 września 2017, Postać funkcyjna modelu wyceny gruntów deweloperskich w podejściu porównawczym;

Cegielski Piotr, Makowska Anita, European Conference on Data Analysis, Wrocławm 27-29 września 2017, Analysis of the functional form of the real estate market value model;

Cegielski Piotr, Nieruchomość w przestrzeni 3, Poznań, 19-20 października 2017, Analiza wybranych postaci funkcyjnych metody porównywania parami;

Cegielski Piotr, XIV Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, Józefów k. Warszawy, 30 listopada-1 grudnia 2017 (bez referatu)