Obszary badawcze

Badania naukowe prowadzone przez pracowników katedry skupiają się wokół następujących tematów:

• Analiza ekonometryczna i statystyczna zjawisk gospodarczych
• Analiza instrumentów finansowych
• Analiza i zarządzanie ryzykiem
• Ekonometria finansowa
• Ekonomia finansowa
• Finanse behawioralne
• Finanse gospodarstw domowych
• Finanse międzynarodowe
• Finanse przedsiębiorstw
• Finanse osobiste
• Instytucje finansowe
• Matematyka finansowa
• Matematyka i statystyka ubezpieczeniowa
• Nieruchomości
• Rynek finansowy
• Statystyczna analiza wielowymiarowa
• Teoria portfela