Pracownicy

pokój

e-mail

 • 415 Z
 • katarzyna.kuziak@ue.wroc.pl
 • 414 Z
 • radoslaw.pietrzyk@ue.wroc.pl
 • 416 Z
 • krzysztof.piontek@ue.wroc.pl
 • 414 Z
 • pawel.rokita@ue.wroc.pl
 • 423 Z
 • piotr.cegielski@ue.wroc.pl
 • 422 Z
 • anita.makowska@ue.wroc.pl
 • 28 J
 • aleksander.mercik@ue.wroc.pl
 • dr Paweł Porcenaluk
 • 423 Z
 • pawel.porcenaluk@ue.wroc.pl
 • 423 Z
 • witold.szczepaniak@ue.wroc.pl
 • 422 Z
 • agnieszka.wojtasiak-terech@ue.wroc.pl
 • 28 J
 • marta.karas@ue.wroc.pl